Browsing All posts tagged under »Yahudi«

Bacaan Doa Qunut Nazilah

Agustus 8, 2014

0

Doa Qunut Nazilah dibaca ketika kaum muslimin terkena bencana, ancaman, penganiayaan, penindasan musuh-musuh Allah dan musuh kaum Muslimin. Seperti dikisahkan dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah Iklan

Kedudukan Puasa 9-10 Muharram

November 16, 2013

0

Shaum `Asyura (10 Muharram) adalah shaum yang pertamakali disyariatkan dalam Islam, jauh sebelum shaum Ramadhan difardhukan. Semenjak masih di Mekah, Rasulullah sudah melakukannya dan terus dilakukannya setelah beliau hijrah ke Madinah, bahkan setelah shaum ramadhan difardhukan

Mengenal Agama Syi’ah Rafidhah

November 4, 2013

0

Gemuruh seruaan doa qunut nazilah telah terdengar dari berbagai penjuru dunia , Wahai Alloh binasakanlah kaum rofidhoh, musuh-Mu ,musuh rosul-Mu, musuh malaikat-malaikat-Mu,dan musuh hamba-hamba- Mu yang sholeh, khususnya dari kalangan Ahlussunnah yang gigih membela kebenaran tanpa rasa takut . Mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya ataupun terheran-heran dengannya, terlebih lagi ketika fatwa Asy-Syaikh Robi’ Al-Madkholy […]

Sejarah Munculnya Syi’ah

November 4, 2013

0

Secara fisik, sulit dibedakan antara penganut Islam dengan Syi’ah. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam terutama dari sisi akidah, perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air. Sehingga tidak mungkin disatukan.. Syiah menurut etimologi bahasa arab bermakna pembela dan pengikut seseorang, selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul diatas suatu perkara. (Tahdzibul Lughah, 3/61 […]